CTD-mittaukset
Home » CTD-mittaukset
CTD-mittaukset
Kirjoittaja suorittamassa mittausta CTD:llä Pallasjärvellä.

CTD-mittalaite (CTD=Conductivity Temperature Depth, ks. kuva) mittaa veden eri ominaisuuksia eri syvyyksiltä ja sen avulla voidaan tarkastella vesipatsaan kerrostuneisuutta. Yleensä vesi on kerrostunut lämpötilan ja suolaisuuden mukaan. CTD:llä saadaan selville arvokasta tietoa vesipatsaan ominaisuuksista, mitä voidaan käyttää selittämään kammiolla samassa yhteydessä suoritettuja kaasumittauksia. Hankkeella käytössä olevalla mittarilla tapahtuu käytännössä seuraavaa:

- putkilo lasketaan varovasti omalla painollaan veteen pohjaan asti

     -> matkalla se mittaa lämpötilaa ja painetta 10 kertaa

     sekunnissa (lisäksi mm. happipitoisuutta ja klorofylli-a:ta)

- vesikerroksen lämpötila on kaasumittausten kannalta kiinnostava, sillä vesipatsaan kerrostuneisuus vaikuttaa kaasun vapautumiseen vedestä