Kammiomittaukset
Home » Kammiomittaukset

Kammiomittaus käynnissä Pallaksella.

Kammiomittausmenetelmä (ks. kuva) on mittausmenetelmä, jossa ilmatiivis kammio painetaan mitattavaa pintaa vasten (esim. maanpinta/vesi), jolloin mitattavan kaasun pitoisuus alkaa muuttua kammion sisällä. Kammion sisällä on tuuletin ilman sekoittumisen varmistamiseksi. Varsinainen mittaus tapahtuu huipputarkalla analysaattorilla, joka kykenee erottamaan jopa yksikön miljardisosia (ppb) sekunnin mittausvälillä.


Mittaustulokset kertovat kammion sisällä tapahtuvasta kaasun pitoisuuden muutoksesta. Varsinainen kasvihuonekaasuvuo saadaan laskemalla pitoisuuden muutos ajassa. Vuo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Posiviinen vuo tarkoittaa, että mitattava pinta (esim. suo, metsämaa) toimii lähteenä eli vapauttaa kaasuja ilmäkehään. Negatiivinen vuo taas tarkoittaa, että mitattava pinta toimii nieluna.