Tehtävä ja tavoite
Home » Tehtävä ja tavoite

Tehtävä ja tavoite

Blogin tavoitteena on kertoa ruohon juuri tasolta lähtien millaista työtä tutkijan työ on, mitä se vaatii ja mitä se antaa. Kerron tutkimuksen kulusta aina alun suunnittelusta, Pallaksen kenttätöihin ja datan analysointiin sekä kirjoitusprosessiin. Jokaisessa vaiheessa yritän tuoda esille rehellisesti ja omakohtaisesti mitä koen ja tunnen. Yritän analysoida mikä on vaikeaa, mikä helppoa, mikä nautintoa ja mikä tuskaa. Lopuksi yritän tiivistää oppini lyhyesti.


Tutkimuksen ja hankkeen lisäksi kirjoitan lyhyitä juttuja minua kiinnostavista aiheista luontoon ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin arktisilla ja subarktisilla alueilla liittyen.


Yritän pitää tekstin kevyenä ja simppelinä, mutta informatiivisena. Mukavia lukuhetkiä!

- Samuel

Tässä blogin tavoitteet lyhyesti:
  • Tieteellisen tutkimustyön esitteleminen
  • Väitöskirjaprosessin eri osa-alueiden esille tuominen vaihe vaiheelta
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen ja pohjoisen pallonpuoliskon luontoon
Vaellus