Tutkimusalue
Home » Tutkimusalue
1
Mittauspistettä
1
Mittauspäivää
1
Näytettä
100
Kammiomittausta

Kuva 1. Pallasjärven valuma-alue sekä valuma-alueen järvien ja virtavesien verkosto. Kartta luotu QGIS- ohjelmalla (kartta-aineisto: peruskartta 1:10 000 ja ortoilmakuvat: Maanmittauslaitos 2021; maarajat: Natural Earth, 2021; valuma-alueen järvet ja virtavedet digitoitu peruskarttaan käyttäen maanmittauslaitoksen peruskarttaa 1:10 000).

Tutkimusalue

Tutkimusalue sijaitsee Pallasjärven alueella pohjoisen havumetsävyöhykkeen pohjoisosassa Suomen Lapissa, noin 180 km napapiiriltä pohjoiseen. Alue sijaitsee Kittilän ja Muonion kuntien rajalla Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella (ks. kuva 1).


Maisemaa halkovat lännessä ja pohjoisessa majesteettiset Pallastunturit ja etelässä Lommoltunturit. Valuma-alueen maanpeite vaihtelee tunturien puuttomasta tundrasta kuusi- ja mäntyvaltaisiin metsiin, suometsiin ja avosoihin (Aurela et al., 2015). Aluetta täplittävät suuren Pallasjärven lisäksi 8 muuta järveä sekä lukuisten purojen ja jokien verkosto.


Tutkimusalueella sijaitsee useita Ilmatieteen laitoksen mittausasemia joilla mitataan ilman epäpuhtauksia ja kasvihuonekaasuja. Kolme asemista kuuluu kansainväliseen ICOS-mittausasemaverkostoon (Integrated Carbon Observation System). Sammaltunturilla aloitettiin ilmakehän CO₂-pitoisuusmittaukset vuonna 1998. Vuomittausasemia alueella on yhteensä neljä, joista Kenttärovan metsäasema aloitti ensimmäisenä, vuonna 2002. Lisäksi ilmakehän ja ekosysteemien välistä kaasunvaihtoa mitataan suolla, tunturinlaella ja Pallasjärvellä.


Lisää Ilmatieteen laitoksen kasvihuonekaasumittauksista Pallaksella:

https://en.ilmatieteenlaitos.fi/ghg-concentrations


Lähteet:

Aurela, M., Lohila, A., Tuovinen, J., Hatakka, J., Penttilä, T., & Laurila, T. (2015).

Carbon dioxide and energy flux measurements in four northern-boreal ecosystems at pallas. Boreal Environment Research, 20(4), 455-473.


Maanmittauslaitos (2021). Avoimien aineistojen tiedostopalvelu. Lainattu 6.2.2021, saatavilla: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu


Natural Earth (2021). Natural Earth - downloads. Lainattu 6.2.2021, saatavilla: https://www.naturalearthdata.com/downloads/